Νέα εκθεση από την MegArt Gallery – “Break the Wall”

Από: Ολυμπία Εξαρχάκου

23 Νοεμβρίου – 8 Δεκεμβρίου 2022, MegArt Gallery (Κασομούλη 102 – 117 44 – Αθήνα)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

“BREAK THE WALL”

Ο κόσμος μας, ένας κόσμος γεμάτος προβλήματα, που μέσα του ασφυκτιούν οι άνθρωποι καθημερινά και αναζητούν τρόπους απόδρασης. Γιατί ναι, από έναν τέτοιο κόσμο που μοιάζει περισσότερο με φυλακή, παρά με τον κήπο της Εδέμ, είναι φυσικό όλοι να θέλουν να δραπετεύσουν με κάθε δυνατό τρόπο, θεμιτό ή αθέμιτο. Και αν η αυτοδιάθεση στον τρόπο διαφυγής θεωρείται ανεκτή, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που κάθε άλλο παρά με το καλό γειτνιάζουν, όντας επιζήμιοι για τις μονάδες ή και για το σύνολο. Η ενασχόληση με την Τέχνη, θεωρείται ένας από τους καλύτερους τρόπους για να πολεμήσει κάποιος την κάθε μορφή καταπίεσης, βίας, εξαναγκασμού και εξαθλίωσης. Απλά δημιουργεί και με τις δημιουργίες του σπάει τον τοίχο ή τους τοίχους που κρατούν φυλακισμένο τον ίδιο, κάποιον άλλον που αδικείται ή ακόμα και ένα σύνολο ανθρώπων, άσχετα με το αν είναι μικρό ή μεγάλο. Σε αυτήν, λοιπόν, την έκθεση με τίτλο “BREAK THE WALL”, που θα γίνει από 23/11/22 έως 8/12/22, καλούνται οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες με τα έργα τους να προτείνουν τους δικούς τους τρόπους διαφυγής, σπάζοντας τον τοίχο της παντός είδους εκμετάλλευσης του ανθρώπου, της οποιασδήποτε βίας, της πείνας, της δουλείας και του πολέμου. Μέσα από αυτά τα έργα, τα οποία δεν είναι παρά μια φωνή διαμαρτυρίας ενάντια στην εξαθλίωση του ανθρωπίνου είδους, το φιλότεχνο κοινό μπορεί να βρει ίσως την δική του φωνή και μορφή διαμαρτυρίας, ενάντια στον προσωπικό του τοίχο ή στους κοινούς τοίχους που ορθώνονται τριγύρω και ταυτόχρονα να βρει τρόπους για να τους σπάσει και να οδηγηθεί στο φως!!!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:

Αφιόνη Ολίβια

Arielle Codounis

Άννα Κοιλάκου

Δώρα Κώνστα

Σελίνα Κρητικού

Zoe collage

Δέσπoινα Λουκή

Γωγώ Μακρυγιάννη

Γιάννης Ματαράγκας

Μαρία Μιχαηλίδου

Όλγα Δάλλα

Θωμάς Νικόπουλος

Κώστας Παπαδημητρόπουλος

Παντελής Παπαντίλης

Αναστασία Πατούνα

Δημήτρης Πολυχρονόπουλος

Μαρία Ρηγάτου

Μαρία Τσικλέα

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Παγουλάτος Δήμος

Οργάνωση, Επιμέλεια: Ρηγάτου Μαρία

Αφίσα, Marketing, Social Media & artmagazino102: Νίκος Γαβριηλίδης & Ολυμπία Εξαρχάκου

Κείμενο: Άννα Κοιλάκου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

PRESS RELEASE

ART EXHIBITION

“BREAK THE WALL”

Our world, a world full of problems, in which people are suffocating every day, looking for ways to escape. Because yes, from such a world that looks more like a prison than the garden of Eden, it is natural that everyone wants to escape by any possible means, legitimate or illegitimate. And if self-determination in the way of escape is considered tolerable, there are other ways that are far from good, being harmful to the units or even to the whole. Dealing with Art is considered one of the best ways to fight every form of oppression, violence, coercion and impoverishment. Man simply creates and with their creations breaks down the wall or walls that imprison them, someone else who is wronged or even a group of people, no matter if it is small or large. Therefore, in this exhibition entitled “BREAK THE WALL”, which will take place from 23/11/22 to 8/12/22, the participating artists are invited with their works to propose their own ways of escape, breaking the wall of all kinds of human exploitation, any violence, hunger, slavery and war. Through these works, which are nothing more than a voice of protest against the impoverishment of the human species, the art-loving public can perhaps find its own voice and form of protest, against its personal wall or the common walls that are erected around and at the same time to find ways to break them and be led to the light!!!

PARTICIPATING ARTISTS:

Afionis Olivia

Arielle Codounis

Anna Kilakou

Dora Konsta

Selina Kritikou

Zoe’s Collage

Despoina Louki

Gogo Makrigianni

Giannis Mararagkas

Maria Michailidou

Olga Dalla

Thomas Nikopoulos

Kostas Papadimitropoulos

Pantelis Papadilis

Anastasia Patouna

Dimitris Polychronopoulos

Maria Rigatou

Maria Tsiklea

Artistic Direction:Pagoulatos Dimos

Organisation, Editing: Rigatou Maria

Posters, Marketing, Social Μedia & artmagazino102: Nick Gavrilidis & Olympia Exarchakou

Excerpt by: Anna Kilakou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *