Ότι Αγαπώ

Από: Ολυμπία Εξαρχάκου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έκθεση τέχνης
Ότι… Αγαπώ


Αγάπη, λέξη εκλεκτή μέσα στις λέξεις. Λέξη που απευθύνεται σε έμψυχα και άψυχα, σε ιδέες και αντικείμενα. Και επειδή η αγάπη είναι θέμα υποκειμενικό και καθένας την εκφράζει διαφορετικά μέσα από λόγια, συμπεριφορές και πράξεις, μπόρεσε μέσα στους αιώνες να γίνει το πλέον προσφιλές θέμα για την Τέχνη!!! Στην έκθεση, λοιπόν, με τίτλο Ότι…. Αγαπώ”, που θα γίνει στην MegArt Gallery και θα διαρκέσει από 24/4/23 έως 7/5/23, καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες να παρουσιάσουν μέσα από τα έργα τους, ότι αγάπησαν, ότι αγαπούν και ότι φαντάζονται ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αγάπης. Τοπία, αντικείμενα, άνθρωποι, ζώα, όλα σε συνδυασμό και το καθένα ξεχωριστά. Μέσα σε αυτήν την θεματική γκάμα το φιλότεχνο κοινό, σίγουρα θα βρει κάτι από της ψυχής του τον
βυθό!!!!


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Αφιονη Ολίβια
Βήχου Κατερινα
Zoe’s Collage
Μακρυγιάννη Γωγώ
Μιχαηλίδου Μαρία
Μπόνγαρντ Ζαχαρούλα
Πατούνα Αναστασία
Ρηγάτου Μαρία
Σαουλίδου Λίνα
Stefanova Tsvetinka
Τσικλέα Μαρία
Υφαντή Κατερίνα


Καλλιτεχνική διεύθυνση: Παγουλάτος Δήμος
Οργάνωση,Επιμέλεια: Ρηγάτου Μαρία
Αφίσα,marketing: Social media & artmagazino102: Αντώνης Βλουτής, Ολυμπία Εξαρχάκου
Κείμενο: Άννα Κοιλάκου


ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ
13.00- 20.00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

PRESS RELEASE
Art Exhibition
That… I love


Love, a chosen word within words. A word that appeals to animate and inanimate, to ideas and objects. And because love is a subjective subject and everyone expresses it differently through words, attitudes and actions, it has been able through the centuries to become the most endearing subject for Art!!! So, in the exhibition, entitled What…. I love”, which will take place at MegArt Gallery and will run from 4/24/23 to 7/5/23, all participating artists are invited to present through their works, what they have loved, what they love and what they imagine can be an object of love; landscapes, objects, people, animals, all combined and each one individually. Within this thematic range, the art-loving public will surely find something from the depths of their souls!!!!


PARTICIPATING ARTISTS
Afionis Olivia
Vichou Katerina
Zoe’s Collage
Makrigianni Gogo
Bongard Zacharoula
Patouna Anastasia
Rigatou Maria
Saoulidou Lina
Stefanova Tsvetinka
Tsiklea Maria
Yfanti Katerina


Artistic Direction: Pagoulatos Dimos
Organization, Editing: Rigatou Maria
Poster, Marketing, Social Media & artmagazino102: Antonis Vloutis & Olympia Exarchakou
Text: Anna Koilakou


Open Hours
13.00 – 20.00
FREE ENTRY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *