Από: Μαρία Γεωργιάδου

Source:www.ianos.gr

ΠΟΙΗΤΗΣ Μιλούσε απλά Με την καρποφόρα γνώση του σπόρου Διάλεγε τις λέξεις με προσοχή, σύντροφους στον λυγμό Μιλούσε χωρίς θορύβους περιττούς Όπως υπάρχει ο σπόρος μέσα στην αιωνιότητα Τον είπαν Ποιητή.

Leave a comment

Your email address will not be published.