DREAM

ΑΠΟ: Νίκος Σουσάι

Source: MegArt Gallery


ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 


ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ 


DREAM

Όνειρο, μια λέξη με πολλές έννοιες, μια λέξη φτιαγμένη από εύπλαστο υλικό, έτσι για να μπορεί να αυτοσχεδιάζει το ανθρώπινο μυαλό!!! Υπάρχουν όνειρα τα όποια βλέπουμε όταν βρισκόμαστε στην αγκαλιά του Μορφέα, άλλα προφητικά και άλλα επιθυμίες του υποσυνείδητου!!! Υπάρχουν και όνειρα που κάνουμε όταν είμαστε ξύπνιοι. Μια υπέροχη γυναίκα, ένα ωραίο αυτοκίνητο, ένα όμορφο σπίτι, ένα θαυμάσιο τοπίο, το ταξίδι που ποθήσαμε, μια ζεστή οικογένεια!!! Πολλά από αυτά έμειναν ανεκπλήρωτα, άλλα μας βοηθούν στο να βρίσκουμε νόημα στη ζωή, προσπαθώντας να τα πραγματώσουμε και τέλος άλλα εκπληρώθηκαν, ίσως όχι όπως ακριβώς τα θελήσαμε και αυτό είναι εν μέρει αληθές, αν σκεφτούμε το ανικανοποίητο του ανθρώπου. Στην έκθεση, λοιπόν, που τιτλοφορείται “Dream” και η οποία θα διαρκέσει από 4/4/22 έως 26/4/22,  καλούνται οι καλλιτέχνες μέσα από τα έργα τους, να παρουσιάσουν τα όνειρα του ύπνου τους ή τα όνειρα της ζωής τους, ανεκπλήρωτα ή όχι, σε μια κατάθεση ψυχής!!! Ο καλλιτέχνης στα έργα του μπορεί να παρουσιάσει τα πάντα!!!Γιατί όχι και ένα όνειρο!!!


Ετοιμάστε τα έργα σας και… Όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς. Το Team της ΜegArt gallery θα προωθήσει την δουλειά σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Θα γίνουν δεκτά έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, μικτής τεχνικής, γλυπτικής, installation, (εικαστικό κόσμημα), ειδικές κατασκευές, κολλάζ, ψηφιδωτά.

Δηλώσεις συμμετοχών έως 27 Μαρτίου 2022
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2111821187 & 6983441715 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση megartgallery@gmail.com
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Παγουλάτος Δήμος
Oργάνωση, Επιμέλεια: Ρηγάτου Μαρία, επιμελήτρια, εικαστικός
Αφίσα,marketing, Social media & artmagazino102: Μιχάλης Τσαντές, Χρήστος Μιχαηλίδης & Nίκος Σουσάι
Κείμενο: Άννα Κοιλάκου

OPEN CALL ALL ARTISTS


ART EXHIBITION


DREAM“Dream, a word with many meanings, a word built of malleable material, just so that it can improvize the human mind! There are dreams that we see when in the hug of Morpheus, some prophetic and some desires of the unconscious! There are dreams we experience when we’re awake. A wonderful woman, a nice car, a beautiful house, a perfect scenery, a travel we’ve longed for, a warm family! Many of those have remained unfulfilled, but they help us find meaning in life, trying to realize them, whether or not they’ve come true as we’ve liked, and that is partly true, if we consider man’s unsatisfied nature. In this exhibition, titled “Dream”, which will last from April 4th 2022 until April 26th 2022, we call artists, through their works, to present the dreams of their sleep, or the dreams of their life, fulfilled or not, in a submission of soul! The artist can depict anything in his works – why not a dream too?

Prepare your works and… leave the rest to us. The MegArt Gallery Team will promote your work in both Greece and abroad.

We will accept works of drawing, photography, mixed technique, scultping, installation, special builds, collages, mosaics.

Participation applications open until March 27th, 2022.
For more information about the participation process, you can call at 2111821187 and 6983441715 or contact us through a message at our e-mail address, megartgallery@gmail.com
Artistic Direction: Pagoulatos Dimos
Organization, Curation: Rigatou Maria, curator, artist
Poster, marketing, social media & Art Magazino 102: Michalis Tsantes, Christos Michailidis & Nikos Sousai
Text: Anna Koilakou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *