Έκθεση Τέχνης “Hymn To Women”

lo ve (1)

ΈΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ

Hymn To Women

Από όλα τα πλάσματα πάνω στη γη από αρχαιοτάτων χρόνων, εκείνο που έχει γίνει αντικείμενο λατρείας είναι η γυναίκα!!! Πόσα ποιήματα, πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για αυτήν!!! Η Τέχνη σε όλες της τις μορφές, στην κυριολεξία, έχει εξυμνήσει την γυναίκα!!! Αγάλματα εμπνευσμένα από αυτήν κοσμούν μουσεία, δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλλογές!!! Όσο για την Ζωγραφική, αυτή και αν την έχει εξυμνήσει, με έργα ασύλληπτης ομορφιάς απεικονίζοντάς την ως θεά ή θνητή, μητέρα, σύζυγο ή ερωμένη, βασίλισσα ή ζητιάνα, νοικοκυρά, εργαζόμενη ή πολεμίστρια!!! Στην ομαδική έκθεση, λοιπόν, με τίτλο “HYMN TO WOMEN”, που θα γίνει στην MegArt Gallery και θα διαρκέσει από 6/2/24 έως 17/3/24, καλούνται οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες με τα έργα τους να υψώσουν ύμνους προς την γυναίκα, με όποια ιδιότητα ή μορφή και αν θελήσουν!!! Σε μια έκθεση γεμάτη μοναδικά έργα, δημιουργημένα με αγάπη προς αυτήν, το φιλότεχνο κοινό θα συγκινηθεί και θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει και να σκεφθεί το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε και διαδραματίζει στην ζωή, αυτό το θεσπέσιο πλάσμα που λέγεται γυναίκα!!!

ART EXHIBITION

Hymn To Women

Of all the creatures on earth since ancient times, the one that has become an object of worship is the woman!!! How many poems, how many songs have been written about her!!!! Art in all its forms, literally, has glorified woman!!!! Statues inspired by her adorn museums, public spaces and private collections!!!! As for Painting, it has glorified her, with works of unimaginable beauty depicting her as a goddess or mortal, mother, wife or mistress, queen or beggar, housewife, worker or warrior!!!! In the group exhibition entitled “HYMN TO WOMEN”, which will take place at MegArt Gallery and will run from 6/2/24 to 3/17/24, the participating artists are invited to raise hymns to women with their works, in whatever capacity or form they wish!!! In an exhibition full of unique works, created with love for her, the art-loving public will be moved and will have the opportunity to admire and reflect on the important role that this sublime creature called woman has played and continues to play in life!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *